ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА БИЛБОРД КАМПАНИЯ
21 Януари 2017
Ето какво е необходимо за процеса по подготовка на билборд рекламата:

1. Избор на позиции - по географски признак, по свързаност с бизнеса, по свързаност с целите. Цената за наем на билборд позиция зависи от нейното местоположение, пътникопоток и атрактивност. Интересът към позоции в централните градски част и такива в близост до наситен трафик определя по-високите им цени и интерса към по-дългосрочното им наемане. Разглеждаме картата и избираме една или няколко позиции.

2. Уточняване на размер и начин на окачване - стандартен тип "пиза" 4х3 м (вариации малки 2х3 м), мегабордове - 8х3 м (други размери), покриви и фасади, сити лайт позиции, скролери, гърбове и страни на спирки. Окачването може да бъде чрез обтегачи, въжета или ролки. При подготовката на рекламния носител (винил, хартия) е важно да знаем особеностите на конструкцията за да предвидим отстояние и размери при довършителните работи, като ушиване на джобове, поставяне на капси, лепене и др.

3. Фиксиране на период за наемане на съоръжението - минимален период 2 седмици (14 дни). 26 периода годишно. Цените се определят на база минималния период. Според различните съоръжения е възможно да се фиксира по-дълъг минимален период.

4. Графичен дизайн и визия - Можете да ни предоставите готови файлове (съгласно техническите ни изисквания), да ни дадете изходни материали (текстове и снимки) или да ви изготвим наш визуален проект (съгласно целите на кампанията ви). Цената се определя на часова ставка или на база сложността на изображението.

5. Печат на готовата рекламна визия. Готовият и одобрен проект може да бъде отпечатан на различни рекламни носители. Винилни пана, хартии, плоскости и др. Цените за печат се определят според качеството на рекламния носител, качеството на печат за съответните широкоформатни машини, според вида на довършителните работи и се обявяват на квадратен метър. 

6. Поставяне (окачване на рекламния носител върху съоръжението). Това става чрез монтажни бригади. Цената за поставянето обикновено е включена в наема, но е добре това да бъде уточнено предварително, тъй като смените на рекламните носители става едновременно в цялата градска мрежа при стартиране на съответния рекламен период от 14 дни. Стандартна процедура е при извънреден монтаж (по време на периода) да се заплаща допълнителна цена. Според локацията на съоръженията е възможно за доставянето на рекламните носители до мястото на монтаж да е необходим транспорт. В този случай предвидете разход и за траспорта.

Добре планираната рекламна кампания на билборди и други рекламни съоръжения може да даде сериозно предимство за бизнеса ви.

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИ ПРОЕКТИ ЗА БИЛБОРДИ

АКТУАЛНИ ОФЕРТИ 
ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА БИЛБОРД КАМПАНИЯ
21 Януари 2017
Ето какво е необходимо за процеса по подготовка на билборд рекламата:

1. Избор на позиции - по географски признак, по свързаност с бизнеса, по свързаност с целите. Цената за наем на билборд позиция зависи от нейното местоположение, пътникопоток и атрактивност. Интересът към позоции в централните градски част и такива в близост до наситен трафик определя по-високите им цени и интерса към по-дългосрочното им наемане. Разглеждаме картата и избираме една или няколко позиции.

2. Уточняване на размер и начин на окачване - стандартен тип "пиза" 4х3 м (вариации малки 2х3 м), мегабордове - 8х3 м (други размери), покриви и фасади, сити лайт позиции, скролери, гърбове и страни на спирки. Окачването може да бъде чрез обтегачи, въжета или ролки. При подготовката на рекламния носител (винил, хартия) е важно да знаем особеностите на конструкцията за да предвидим отстояние и размери при довършителните работи, като ушиване на джобове, поставяне на капси, лепене и др.

3. Фиксиране на период за наемане на съоръжението - минимален период 2 седмици (14 дни). 26 периода годишно. Цените се определят на база минималния период. Според различните съоръжения е възможно да се фиксира по-дълъг минимален период.

4. Графичен дизайн и визия - Можете да ни предоставите готови файлове (съгласно техническите ни изисквания), да ни дадете изходни материали (текстове и снимки) или да ви изготвим наш визуален проект (съгласно целите на кампанията ви). Цената се определя на часова ставка или на база сложността на изображението.

5. Печат на готовата рекламна визия. Готовият и одобрен проект може да бъде отпечатан на различни рекламни носители. Винилни пана, хартии, плоскости и др. Цените за печат се определят според качеството на рекламния носител, качеството на печат за съответните широкоформатни машини, според вида на довършителните работи и се обявяват на квадратен метър. 

6. Поставяне (окачване на рекламния носител върху съоръжението). Това става чрез монтажни бригади. Цената за поставянето обикновено е включена в наема, но е добре това да бъде уточнено предварително, тъй като смените на рекламните носители става едновременно в цялата градска мрежа при стартиране на съответния рекламен период от 14 дни. Стандартна процедура е при извънреден монтаж (по време на периода) да се заплаща допълнителна цена. Според локацията на съоръженията е възможно за доставянето на рекламните носители до мястото на монтаж да е необходим транспорт. В този случай предвидете разход и за траспорта.

Добре планираната рекламна кампания на билборди и други рекламни съоръжения може да даде сериозно предимство за бизнеса ви.

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИ ПРОЕКТИ ЗА БИЛБОРДИ

АКТУАЛНИ ОФЕРТИ 
Изработка на корпоративен сайт Intersoft