За вас
услуги
PR СТАТИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
Често се налага фирмата да се представи в печатните медии или в интернет пространството. Писането на точни и прецизно премислени текстове не е проста задача. Внимателното поднасяне на важни теми, така че да се води определена фирмена или институционална политика е задача, за която не всеки е подготвен. Подобна комуникация се води от хора с опит и богати езикови познания. Начинът на говорене, изразяване и писане са от особено значение при необходимостта да се избегнат конфликти или да се овладее кризисна ситуация.

Предлагаме писане на статии - разработване на PR стратегии - имидж - представяне - социална отговорност - писане на речи - обществени изяви - интервюта

ПРОЧЕТЕТ НАШИ ПР СТАТИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

АКТУАЛНИ ОФЕРТИ
PR СТАТИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
Често се налага фирмата да се представи в печатните медии или в интернет пространството. Писането на точни и прецизно премислени текстове не е проста задача. Внимателното поднасяне на важни теми, така че да се води определена фирмена или институционална политика е задача, за която не всеки е подготвен. Подобна комуникация се води от хора с опит и богати езикови познания. Начинът на говорене, изразяване и писане са от особено значение при необходимостта да се избегнат конфликти или да се овладее кризисна ситуация.

Предлагаме писане на статии - разработване на PR стратегии - имидж - представяне - социална отговорност - писане на речи - обществени изяви - интервюта

ПРОЧЕТЕТ НАШИ ПР СТАТИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

АКТУАЛНИ ОФЕРТИ
Изработка на корпоративен сайт Intersoft