За вас
услуги
ТЕНИСКИ И ЗНАМЕНА
При персонализирането на фирмените подаръци, особено значение заема брандинга на облекло.
То може да бъде работно или рекламно. В тази връзка можем да предложим различни технологични решения.
Сито печат, трансферен печат, директен печат, тампонен печат, сублимация. 

Естествено рекламните носители могат да са най-разнообразни: рекламни тениски - национални знамена - фирмени знамена - шапки - шалове - кърпи - хавлии - текстилни чанти - бродерии - нашивки - престилки - работно облекло - фирмено облекло - рекламни ризи

ВИЖТЕ НАШИ ТЕНИСКИ И ЗНАМЕНА

АКТУАЛНИ ОФЕРТИ
ТЕНИСКИ И ЗНАМЕНА
При персонализирането на фирмените подаръци, особено значение заема брандинга на облекло.
То може да бъде работно или рекламно. В тази връзка можем да предложим различни технологични решения.
Сито печат, трансферен печат, директен печат, тампонен печат, сублимация. 

Естествено рекламните носители могат да са най-разнообразни: рекламни тениски - национални знамена - фирмени знамена - шапки - шалове - кърпи - хавлии - текстилни чанти - бродерии - нашивки - престилки - работно облекло - фирмено облекло - рекламни ризи

ВИЖТЕ НАШИ ТЕНИСКИ И ЗНАМЕНА

АКТУАЛНИ ОФЕРТИ
Изработка на корпоративен сайт Intersoft