За вас
услуги
МЕДИА ПЛАНИРАНЕ
При разпределение на рекламните бюджети е изключително важно да се направи точен подбор на медиите и съгласно целите на рекламната кампания да се предвидят съответните тежести на приоритетните информационни канали.

стратегии - консултации - маркетингови проучвания - медия купуване - медия продаване - мониторинг - крос кампании

ВИЖТЕ КАК ПЛАНИРАМЕ НИЕ!

АКТУАЛНИ ОФЕРТИ
МЕДИА ПЛАНИРАНЕ
При разпределение на рекламните бюджети е изключително важно да се направи точен подбор на медиите и съгласно целите на рекламната кампания да се предвидят съответните тежести на приоритетните информационни канали.

стратегии - консултации - маркетингови проучвания - медия купуване - медия продаване - мониторинг - крос кампании

ВИЖТЕ КАК ПЛАНИРАМЕ НИЕ!

АКТУАЛНИ ОФЕРТИ
Изработка на корпоративен сайт Intersoft