За вас
услуги
КАТАЛОЗИ И БРОШУРИ
Ето как, да продавате със стил. 

Добре изготвените КАТАЛОЗИ И БРОШУРИ с ясно послание и прегеледен дизайн могат да заместят един търговски представител или да са му от голяма полза. 

Синтезиран и представителен вид на вашата работа, на продуктите и услугите, които предлагате. 

Каталозите и брошурите, пестят време, внушават идеи, провокират действия, печелят сделки.

В подготовката на тези материали е изключително важна предварителната подготовка: Създаване на концепция, избиране на подходящи формати, подбор на качествени и съдържателни снимки, генериране и синтезиране на точни текстови послания, печат. Изработваме продуктови каталози, имиджови каталози, луксозни и преставителни брошури. ОБАДЕТЕ НИ СЕ!
 
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ МОСТРИ!

АКТУАЛНИ ОФЕРТИ
КАТАЛОЗИ И БРОШУРИ
Ето как, да продавате със стил. 

Добре изготвените КАТАЛОЗИ И БРОШУРИ с ясно послание и прегеледен дизайн могат да заместят един търговски представител или да са му от голяма полза. 

Синтезиран и представителен вид на вашата работа, на продуктите и услугите, които предлагате. 

Каталозите и брошурите, пестят време, внушават идеи, провокират действия, печелят сделки.

В подготовката на тези материали е изключително важна предварителната подготовка: Създаване на концепция, избиране на подходящи формати, подбор на качествени и съдържателни снимки, генериране и синтезиране на точни текстови послания, печат. Изработваме продуктови каталози, имиджови каталози, луксозни и преставителни брошури. ОБАДЕТЕ НИ СЕ!
 
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ МОСТРИ!

АКТУАЛНИ ОФЕРТИ
Изработка на корпоративен сайт Intersoft